Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 AIR-ANT2524DG-R - 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., Gray, RP-TNC AIR-ANT2524DG-R $ 45 475,875 đ AIR-ANT2524DG-R - 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., Gray, RP-TNC Giá tốt
2 AIR-ANT2524DG-R= - 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., Gray, RP-TNC AIR-ANT2524DG-R= $ 45 475,875 đ AIR-ANT2524DG-R= - 2.4 GHz 2 dBi/5 GHz 4 dBi Dipole Ant., Gray, RP-TNC Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.