Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 AIR-AP3802P-CK910C Cisco Aironet wireless 3800 Series Access Point AIR-AP3802P-CK910C Updating... Updating... Cisco wifi AIR-AP3802P-CK910C (AIR AP3802P CK910C) Aironet wireless 3800 Dual-band controller-based 802.11a/g/n/ac, configurable, wave 2, data rates up to 5.2 Gbps, 2x5 Multigigabit Ethernet (RJ-45), not include power. Giá tốt
2 AIR-AP3802P-CK910 Cisco Aironet wireless 3800 Series Access Point AIR-AP3802P-CK910 Updating... Updating... Cisco wifi AIR-AP3802P-CK910 (AIR AP3802P CK910) Aironet wireless 3800 Eco-pack dual-band 802.11a/b/g/n/ac, 10 quantity access points, wave 2, data rates up to 5.2 Gbps, 2x5 Multigigabit Ethernet (RJ-45), not include power. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản