Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 ASA5506-K9 Cisco ASA 5506-X with FirePOWER services, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES ASA5506-K9 Updating... Updating...

Cisco ASA5506-K9 ASA 5506-X Next-Generation Firewall with FirePOWER services, 8 Ports GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản