Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 ASA5545-IPS-K9 - ASA 5545-X with IPS, SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES ASA5545-IPS-K9 $ 31,995 338,347,125 đ

ASA5545-IPS-K9 - ASA 5545-X with IPS, SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản