Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 DELL R840 CHASSIS 24x2.5in: 12 SAS/SATA bays 12 NVME/SAS/SATA bays, GPU Capable, 4 CPU C-DELL-R840-2.5INCH-2 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: C-DELL-R840-2.5INCH-2
Giá tốt
2 DELL R840 CHASSIS 24x2.5in: 24 NVME only bays, GPU Capable, 4 CPU C-DELL-R840-2.5INCH-24NVME Updating... Updating...
Mã sản phẩm: C-DELL-R840-2.5INCH-24NVME
Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản