Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 C9300-DNA-P-24S-3Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year C9300-DNA-P-24S-3Y Updating... Updating... Giấy phép bản quyền Switch Cisco C9300-DNA-P-24S-3Y C9300 1G Fiber Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year Term license Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản