Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 C9400-SUP-1XL-Y/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL-Y with 25G Module C9400-SUP-1XL-Y/2 Updating... Updating...

Cisco C9400-SUP-1XL-Y/2 Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL-Y with 25G Module

Giá tốt
2 C9400-SUP-1XL-Y Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y with 25G Module C9400-SUP-1XL-Y Updating... Updating...

Cisco C9400-SUP-1XL-Y Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y with 25G Module

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản