Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 C9500-DNA-E-5Y Cisco 9500 NW & Cisco DNA Essentials 5 Year C9500-DNA-E-5Y $ 3,170 29,798,000 đ Giấy phép bản quyền Cisco C9500-DNA-E-5Y Catalyst 9500 NW & Cisco DNA Essentials. license (5 Year) for 24Q, 40X, 32C, 32QC, 48Y4C SKU Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.