Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 CBL-RJ21-MDI-S - 3-meter VHDCI to RJ21 Ethernet Breakout cable spare.  For use with PB-48FE-TX, P-12FE-TX, and PE-12FE-TX.  Connects to RJ21 to RJ45 patch panel and services (12) 10,100 Ethernet ports.  Configured for MDI pinout. CBL-RJ21-MDI-S Updating... Updating... CBL-RJ21-MDI-S - 3-meter VHDCI to RJ21 Ethernet Breakout cable spare. For use with PB-48FE-TX, P-12FE-TX, and PE-12FE-TX. Connects to RJ21 to RJ45 patch panel and services (12) 10,100 Ethernet ports. Configured for MDI pinout. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản