Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 CBL-SMZ-BNC-M-S - 10-ft octopus coaxial cable spare (bundle of four Tx,Rx pairs), SMZ to BNC-Male connectors. Used with DS-3 and E3 PICs CBL-SMZ-BNC-M-S Updating... Updating... CBL-SMZ-BNC-M-S - 10-ft octopus coaxial cable spare (bundle of four Tx,Rx pairs), SMZ to BNC-Male connectors. Used with DS-3 and E3 PICs Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản