Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 CBL-TXP-080M - (1) fiber array cable to interconnect SIB-TXP-T1600 to SIB-TXP-F13, 80 meters CBL-TXP-080M Updating... Updating... CBL-TXP-080M - (1) fiber array cable to interconnect SIB-TXP-T1600 to SIB-TXP-F13, 80 meters Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản