Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 CCX-90-A-WFM-LIC - CCX 9.0 ADDON Workforce Manager Named Seat Qty 1 LICENSE CCX-90-A-WFM-LIC Updating... Updating... CCX-90-A-WFM-LIC - CCX 9.0 ADDON Workforce Manager Named Seat Qty 1 LICENSE Giá tốt
2 L-CCX-90-A-WFM-LIC - CCX 9.0 ADDON Workforce Manager Named Seat Qty 1 LICENSE L-CCX-90-A-WFM-LIC Updating... Updating... L-CCX-90-A-WFM-LIC - CCX 9.0 ADDON Workforce Manager Named Seat Qty 1 LICENSE Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản