Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 CHAS-BP-TX-S - (1) TX Matrix chassis and backplane spare (no CB, CIP or SIBs) CHAS-BP-TX-S Updating... Updating... CHAS-BP-TX-S - (1) TX Matrix chassis and backplane spare (no CB, CIP or SIBs) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản