Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Checkpoint firewall Maestro Hyperscale Orchestrator CPAP-MHO-140 CPAP-MHO-140 Updating... Updating...

Thiết bị quản trị cloud Checkpoint Maestro Hyperscale Orchestrator CPAP-MHO-140 gồm 8x 100 GbE ports, 48x 10GbE ports, 1 cáp DAC 10G 3m hỗ trợ tới 52 gateway.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản