Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 CSP-16KP-RED - CUBE(SP) 16K Session License for ASR1000 Series, redundant CSP-16KP-RED Updating... Updating... CSP-16KP-RED - CUBE(SP) 16K Session License for ASR1000 Series, redundant Giá tốt
2 L-CSP-16KP-RED= - CUBE(SP) 16K Session E-Delivery PAK for ASR1000 Series, redu L-CSP-16KP-RED= Updating... Updating... L-CSP-16KP-RED= - CUBE(SP) 16K Session E-Delivery PAK for ASR1000 Series, redu Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản