Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 CUIC-BASE-K9 - Cisco UCS Director Software License CUIC-BASE-K9 Updating... Updating... CUIC-BASE-K9 - Cisco UCS Director Software License Giá tốt
2 ELA-CUIC-BASE-K9 - ELA Cisco UCS Director Base Software License ELA-CUIC-BASE-K9 Updating... Updating... ELA-CUIC-BASE-K9 - ELA Cisco UCS Director Base Software License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản