Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 DS-CWDM-1470= - 1470 NM CWDM Gigabit Ethernet and 2 Gbps FC SFP DS-CWDM-1470= Updating... Updating...

DS-CWDM-1470= - 1470 NM CWDM Gigabit Ethernet and 2 Gbps FC SFP

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản