Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Module quang Cisco DS-SFP-FC4G-SW 1/2/4-Gbps Multi Mode 850nm. DS-SFP-FC4G-SW Updating... Updating...

Module quang Cisco DS-SFP-FC4G-SW tốc độ 1/2/4 Gbps Multi Mode 850 nm sử dụng cho switch Cisco MDS 9000.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản