Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 DWDM-SFP-3898= - DWDM SFP 1538.98 nm SFP (100 GHz ITU grid) DWDM-SFP-3898= $ 5,995 63,397,125 đ

DWDM-SFP-3898= - DWDM SFP 1538.98 nm SFP (100 GHz ITU grid)

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản