Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Intel Xeon 
E5-2630V3 Processor (8C/16T, 2.4GHz, 20M Cache, DDR4-1600/1866) E5-2630V3 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2630V3
Giá tốt
2 Intel Xeon 
E5-2630LV3 Processor (8C/16T, 1.8GHz, 20M Cache, DDR4-1600/1866) E5-2630LV3 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2630LV3
Giá tốt
3 Intel Xeon 
E5-2630 Processor (6C/12T, 2.3GHz, 15M Cache) E5-2630 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2630
Giá tốt
4 Intel Xeon 
E5-2630L Processor (6C/12T, 2GHz, 15M Cache) E5-2630L Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2630L
Giá tốt
5 Intel Xeon 
E5-2630V2 Processor (6C/12T, 2.6GHz, 15M Cache) E5-2630V2 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2630V2
Giá tốt
6 Intel Xeon 
E5-2630LV2 Processor (6C/12T, 2.4GHz, 15M Cache) E5-2630LV2 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2630LV2
Giá tốt
7 UCS-CPU-E5-2630 - 2.30 GHz E5-2630/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz UCS-CPU-E5-2630 Updating... Updating... UCS-CPU-E5-2630 - 2.30 GHz E5-2630/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Giá tốt
8 UCS-CPU-E5-2630= - 2.30 GHz E5-2630/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz/NoHeatSink UCS-CPU-E5-2630= Updating... Updating... UCS-CPU-E5-2630= - 2.30 GHz E5-2630/95W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz/NoHeatSink Giá tốt
9 UCS-CPU-E5-2630C= - DISTI:2.30 GHz E5-2630/95W 6C/15MB Cache/1333MHz/No HS,Tools UCS-CPU-E5-2630C= Updating... Updating... UCS-CPU-E5-2630C= - DISTI:2.30 GHz E5-2630/95W 6C/15MB Cache/1333MHz/No HS,Tools Giá tốt
10 UCS-CPU-E5-2630L - 2.00 GHz E5-2630L/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz UCS-CPU-E5-2630L Updating... Updating... UCS-CPU-E5-2630L - 2.00 GHz E5-2630L/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản