Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 UCS-CPU-E5-2630L= - 2.00 GHz E5-2630L/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz/NoHeatSink UCS-CPU-E5-2630L= Updating... Updating... UCS-CPU-E5-2630L= - 2.00 GHz E5-2630L/60W 6C/15MB Cache/DDR3 1333MHz/NoHeatSink Giá tốt
2 UCS-CPU-E5-2630LC= - DISTI:2.00 GHz E5-2630L/60W 6C/15MBCache/1333MHz/No HS,Tools UCS-CPU-E5-2630LC= Updating... Updating... UCS-CPU-E5-2630LC= - DISTI:2.00 GHz E5-2630L/60W 6C/15MBCache/1333MHz/No HS,Tools Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản