Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Intel Xeon 
E5-2650V3 Processor (10C/20T, 2.3GHz, 25M Cache) E5-2650V3 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2650V3
Giá tốt
2 Intel Xeon 
E5-2650L Processor (8C/16T, 1.8GHz, 20M Cache) E5-2650L Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2650L
Giá tốt
3 Intel Xeon 
E5-2650 Processor (8C/16T, 2GHz, 20M Cache) E5-2650 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2650
Giá tốt
4 Intel Xeon 
E5-2650LV2 Processor (10C/20T, 1.7GHz, 25M Cache) E5-2650LV2 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2650LV2
Giá tốt
5 Intel Xeon 
E5-2650V2 Processor (8C/16T, 2.6GHz, 20M Cache) E5-2650V2 Updating... Updating...
Mã sản phẩm: E5-2650V2
Giá tốt
6 UCS-CPU-E5-2650 - 2.00 GHz E5-2650/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz UCS-CPU-E5-2650 Updating... Updating... UCS-CPU-E5-2650 - 2.00 GHz E5-2650/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Giá tốt
7 UCS-CPU-E5-2650= - 2.00 GHz E5-2650/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink UCS-CPU-E5-2650= Updating... Updating... UCS-CPU-E5-2650= - 2.00 GHz E5-2650/95W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink Giá tốt
8 UCS-CPU-E5-2650C= - DISTI: 2.00 GHz E5-2650/95W 8C/20MBCache/1600MHz/No HS,Tools UCS-CPU-E5-2650C= Updating... Updating... UCS-CPU-E5-2650C= - DISTI: 2.00 GHz E5-2650/95W 8C/20MBCache/1600MHz/No HS,Tools Giá tốt
9 UCS-CPU-E5-2650L - 1.8GHz E5-2650L/70W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz UCS-CPU-E5-2650L Updating... Updating... UCS-CPU-E5-2650L - 1.8GHz E5-2650L/70W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz Giá tốt
10 UCS-CPU-E5-2650L= - 1.8GHz E5-2650L/70W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink UCS-CPU-E5-2650L= Updating... Updating... UCS-CPU-E5-2650L= - 1.8GHz E5-2650L/70W 8C/20MB Cache/DDR3 1600MHz/NoHeatSink Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản