Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 EX8208-REDUND-AC-TAA - Redundant EX8208 TAA-compliant system configuration:  8-slot chassis with passive backplane and 1x fan tray, 2x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 6x 2000W AC EX8208-REDUND-AC-TAA Updating... Updating... EX8208-REDUND-AC-TAA - Redundant EX8208 TAA-compliant system configuration: 8-slot chassis with passive backplane and 1x fan tray, 2x routing engine with switch fabric, 1x switch fabric module, 6x 2000W AC Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản