Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5 BIG-IP ADC 10350v Cân bằng tải BIG-IP 10350v Application Delivery Controller F5 BIG-IP 10350v Updating... Liên hệ Cân bằng tải Load Balancer F5 BIG-IP 10350v ADC Application Delivery Controller 16 x 10GbE SFP+ 2 x 40GbE QSFP+ fiber ports, 128 GB RAM, 800 GB SSD, Dual 850W AC PSU Giá tốt
2 F5 BIG-IP ADC 10350v-N Cân bằng tải BIG-IP 10350v-N Application Delivery Controller F5 BIG-IP 10350v-N Updating... Liên hệ Cân bằng tải Load Balancer F5 BIG-IP 10350v-N ADC Application Delivery Controller 16 x 10GbE SFP+ 2 x 40GbE QSFP+ fiber ports, 128 GB RAM, 800 GB SSD, Dual 850W DC PSU Giá tốt
3 F5 BIG-IP ADC 10350v-F Cân bằng tải BIG-IP 10350v-F Application Delivery Controller F5 BIG-IP 10350v-F Updating... Liên hệ Cân bằng tải Load Balancer F5 BIG-IP 10350v-F ADC Application Delivery Controller 16 x 10GbE SFP+ 2 x 40GbE QSFP+ fiber ports, 128 GB RAM, 800 GB SSD Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản