Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5 BIG-IP ADC 7255v Cân bằng tải BIG-IP 7255v Application Delivery Controller F5 BIG-IP 7255v Updating... Updating... Cân bằng tải Load Balancer F5 BIG-IP 7255v ADC Application Delivery Controller 4 x 1GbE RJ45 ports, 8 x 10GbE SFP+ ports, Two 400 GB solid state drive (RAID1), 32 GB RAM Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.