Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-ADC-4000S-SEC Cân bằng tải F5 BIG-IP 4000s ADC Security F5-BIG-ADC-4000S-SEC $ 64,995 1,527,382,500 đ Thiết bị cân bằng tải Load Balancer F5-BIG-ADC-4000S-SEC F5 BIG-IP 4000s Application Delivery Controller Security (16 GB Memory, Local Traffic Manager, Application Security Manager, Access Policy Manager, 500 Concurrent VPN Users, Max SSL, Max Compression) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.