Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-AFM-i11800-DS BIG-IP i11800 Advanced Firewall Manager Turbo SSL F5-BIG-AFM-i11800-DS Liên hệ Updating... F5-BIG-AFM-i11800-DS BIG-IP i11800 Advanced Firewall Manager Turbo SSL (256 GB Memory, Dual SSD, Max SSL, Max Compression, Advanced Routing, vCMP, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
2 F5-BIG-AFM-I11800 BIG-IP i11800 Advanced Firewall Manager F5-BIG-AFM-I11800 Liên hệ Updating... F5-BIG-AFM-I11800 BIG-IP i11800 Advanced Firewall Manager (256 GB Memory, SSD, Max SSL, Max Compression, Advanced Routing, vCMP, Dual AC Power Supplies) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản