Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-AWF-I10800-D BIG-IP i10800 Advanced Web Application Firewall F5-BIG-AWF-I10800-D $ 156,995 3,689,382,500 đ F5-BIG-AWF-I10800-D BIG-IP i10800 Advanced Web Application Firewall (128 GB Memory, Dual SSD, Max SSL, Max Compression, vCMP, Dual AC Power Supplies) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.