Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-CGN-I7800-D BIG-IP i7800 Carrier Grade NAT F5-BIG-CGN-I7800-D Liên hệ Liên hệ F5-BIG-CGN-I7800-D BIG-IP i7800 Carrier Grade NAT (96 GB Memory, Dual SSD, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
2 F5-BIG-CGN-I7800 BIG-IP i7800 Carrier Grade NAT F5-BIG-CGN-I7800 Liên hệ Liên hệ F5-BIG-CGN-I7800 BIG-IP i7800 Carrier Grade NAT (96 GB Memory, SSD, Dual AC Power Supplies) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản