Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-DNS-10350V-N BIG-IP 10350v DNS NEBS F5-BIG-DNS-10350V-N $ 129,995 3,054,882,500 đ F5-BIG-DNS-10350V-N BIG-IP 10350v DNS NEBS (128 GB Memory, SSD, GSLB, DNSSEC, Advanced Routing, vCMP, Dual DC Power Supplies only, NEBS Level 3 Certified) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.