Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-LTM-I11800-DS F5 BIG-IP i11800 Local Traffic Manager Turbo SSL F5-BIG-LTM-I11800-DS Liên hệ Updating... Thiết bị cân bằng tải F5 Network F5-BIG-LTM-I11800-DS BIG-IP i11800-DS Local Traffic Manager Turbo SSL (256 GB Memory, Dual SSD, Max SSL, Max Compression, vCMP, Dual AC Power Supplies) Giá tốt
2 F5-BIG-LTM-I11800 Load Balancer F5 Network BIG-IP i11800 F5-BIG-LTM-I11800 Liên hệ Updating... Thiết bị Cân bằng tải F5 Network F5-BIG-LTM-I11800 BIG-IP i11800 Local Traffic Manager (256 GB Memory, SSD, Max SSL, Max Compression, vCMP, Dual AC Power Supplies) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản