Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-LTM-I2800 F5 BIG-IP i2800 Local Traffic Manager F5-BIG-LTM-I2800 $ 27,995 592,094,250 đ

Cân bằng tải Load Balancer F5-BIG-LTM-I2800 BIG-IP i2800 Local Traffic Manager (16 GB Memory, Max SSL, Max Compression) Appliance

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.