Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-BIG-LTM-I5600 F5 BIG-IP i5600 Local Traffic Manager F5-BIG-LTM-I5600 $ 49,995 1,057,394,250 đ Cân bằng tải Load Balancer F5-BIG-LTM-I5600 BIG-IP i5600 Local Traffic Manager (48 GB Memory, SSD, Base SSL, Base Compression) Appliance Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.