Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Thiết bị cân bằng tải F5-VPR-AFM-B4450N F5-VPR-AFM-B4450N $ 199,995 4,699,882,500 đ Thiết bị cân bằng tải F5-VPR-AFM-B4450N VIPRION 4450 Advanced Firewall Manager Blade NEBS (256 GB Memory, 6 x QSFP+ Ports, 2 x QSFP28 Ports, NEBS Level 3 Certified) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.