Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-VPR-LTM-C4480-DCN Cân bằng tải F5 VIPRION 4480 Chassis NEBS F5-VPR-LTM-C4480-DCN Liên hệ Liên hệ F5 Application Delivery Controller VIPRION 4480 F5-VPR-LTM-C4480-DCN Local Traffic Manager Chassis NEBS (4 x Slots, 4 x DC Power Supplies, NEBS Level 3 Certified) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản