Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 F5-VPR-LTM-C4800-AC F5 VIPRION 4800 Local Traffic Manager Chassis F5-VPR-LTM-C4800-AC $ 54,995 1,292,382,500 đ Thiết bị cân bằng tải Load Balancer F5 VIPRION 4800 F5-VPR-LTM-C4800-AC Local Traffic Manager Chassis (8 x Slots, 2 x AC Power Supplies) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.