Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FAD-VM01 Fortinet FortiADC-VM01 Software Virtual Appliance FAD-VM01 $ 2,295 53,932,500 đ Phân phối Thiết bị cân bằng tải FAD-VM01 (FAD VM01) Fortinet FortiADC-VM01 software virtual appliance. Supports up to 1x vCPU core, FAD-VM01 Datasheet, FAD-VM01 Load Balancing chính hãng giá tốt Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.