Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FEB-M7i-SVCS-BB - M7i Forwarding engine with 128MB DRAM and built-in Adaptive Services Module (one of the following services included with purchase:    S-ES-BB, S-NAT-FW-SINGLE-BB, S-NAT-FW-MULTI-BB and S-ACCT-BB) FEB-M7i-SVCS-BB Updating... Updating... FEB-M7i-SVCS-BB - M7i Forwarding engine with 128MB DRAM and built-in Adaptive Services Module (one of the following services included with purchase: S-ES-BB, S-NAT-FW-SINGLE-BB, S-NAT-FW-MULTI-BB and S-ACCT-BB) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản