Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-100D-BDL Firewall Fortinet FortiGate 100D series FG-100D-BDL Updating... Updating...

Phân phối FG-100D-BDL Firewall FortiGate 100D 20x GE RJ45 (1 DMZ, 1 Mgmt, 2 HA, 16 RJ45 ports) 2 GE RJ45/SFP, 32 GB, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard giá tốt

Giá tốt
2 FG-100D-BDL-950-12 - FortiGate-100D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-100D-BDL-950-12 Updating... Updating... FG-100D-BDL-950-12 - FortiGate-100D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
3 FG-100D-BDL-871-12 - FortiGate-100D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-100D-BDL-871-12 Updating... Updating... FG-100D-BDL-871-12 - FortiGate-100D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-100D-BDL-974-12 - FortiGate-100D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-100D-BDL-974-12 Updating... Updating... FG-100D-BDL-974-12 - FortiGate-100D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản