Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-100EF-BDL Firewall FortiGate 100EF with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-100EF-BDL Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa thế hệ mới Firewall FortiGate FG-100EF-BDL 14x GE RJ45 ports (2 WAN, 1 DMZ, 1 Mgmt, 2x HA ports, 8x switch ports) 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
2 FG-100EF-BDL-950-12 FortiGate-100EF 24x7 UTM Protection 1 Year FG-100EF-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-100EF-BDL-950-12 - FortiGate-100EF Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
3 FG-100EF-BDL-871-12 FortiGate-100EF 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-100EF-BDL-871-12 Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Fortigate FG-100EF-BDL-871-12 - FortiGate-100EF Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-100EF-BDL-974-12 FortiGate-100EF 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-100EF-BDL-974-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa firewall Fortigate FG-100EF-BDL-974-12 - FortiGate-100EF Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản