Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-101E-BDL Firewall Fortinet FortiGate 100E series FG-101E-BDL Updating... Updating...

Firewall FortiGate FG-101E-BDL 20x GE RJ45 (2 WAN, 1 DMZ, 1 Mgmt, 2 HA, 14 switch ports) 2 RJ45/SFP, 480GB SSD, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard giá tốt

Giá tốt
2 FG-101E-BDL-950-12 FortiGate-101E 24x7 UTM Protection 1 Year FG-101E-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-101E-BDL-950-12 - FortiGate-101E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
3 FG-101E-BDL-871-12 FortiGate-101E 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-101E-BDL-871-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-101E-BDL-871-12 - FortiGate-101E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-101E-BDL-974-12 FortiGate-101E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-101E-BDL-974-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-101E-BDL-974-12 - FortiGate-101E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản