Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-140D-BDL Firewall Fortinet FortiGate 140D series FG-140D-BDL $ 9,688 Liên hệ Phân phối FG-140D-BDL Firewall FortiGate 140D 40x GE RJ45 (36 RJ45, 2 Mgmt/HA, 2 WAN), 2 GE SFP DMZ, 32 GB SSD, 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard giá tốt Giá tốt
2 FG-140D-BDL-950-12 - FortiGate-140D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-140D-BDL-950-12 $ 4,125 67,856,250 đ FG-140D-BDL-950-12 - FortiGate-140D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
3 FG-140D-BDL-871-12 - FortiGate-140D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-140D-BDL-871-12 $ 4,500 74,025,000 đ FG-140D-BDL-871-12 - FortiGate-140D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-140D-BDL-974-12 - FortiGate-140D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-140D-BDL-974-12 $ 4,750 78,137,500 đ FG-140D-BDL-974-12 - FortiGate-140D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản