Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-200D-POE Firewall Fortinet FortiGate 200D series FG-200D-POE Updating... Updating... Phân phối FG-200D-POE Firewall Fortinet FortiGate 200D 18x GE RJ45 ( 8x LAN 2x WAN, 8x POE), 2x GE SFP DMZ ports, SPU NP4Lite CP8 hardware, 64GB SSD giá tốt Giá tốt
2 FG-200D-POE-BDL Firewall Fortinet FortiGate 200D series FG-200D-POE-BDL Updating... Updating... Phân phối FG-200D-POE-BDL Firewall Fortinet FortiGate 200D 18x GE RJ45 ( 8x LAN 2x WAN, 8x POE), 2 SFP, 64GB SSD, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard giá tốt Giá tốt
3 FG-200D-POE-BDL-950-12 - FortiGate-200D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-200D-POE-BDL-950-12 Updating... Updating... FG-200D-POE-BDL-950-12 - FortiGate-200D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-200D-POE-BDL-871-12 - FortiGate-200D-POE Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-200D-POE-BDL-871-12 Updating... Updating... FG-200D-POE-BDL-871-12 - FortiGate-200D-POE Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
5 FG-200D-POE-BDL-974-12 - FortiGate-200D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-200D-POE-BDL-974-12 Updating... Updating... FG-200D-POE-BDL-974-12 - FortiGate-200D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản