Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-200E Firewall Fortinet FortiGate 200E series FG-200E Updating... Updating...

Tường lửa thế hệ mới Firewall Fortinet FortiGate FG-200E 18x GE RJ45 (including 2x WAN ports, 1x Mgmt port, 1x HA port, 14x switch ports), 4x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated

Giá tốt
2 FG-200E-BDL Firewall FortiGate 200E with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-200E-BDL Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Fortinet FortiGate FG-200E-BDL, 18x GE RJ45 (2 WAN, 1 Mgmt, 1 HA, 14 switch ports), 4 SFP, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
3 FG-200E-BDL-950-12 FortiGate-200E 24x7 UTM Protection 1 Year FG-200E-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-200E-BDL-950-12 - FortiGate-200E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-200E-BDL-871-12 FortiGate-200E 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-200E-BDL-871-12 Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Fortigate FG-200E-BDL-871-12 - FortiGate-200E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
5 FG-200E-BDL-974-12 FortiGate-200E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-200E-BDL-974-12 Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Fortigate FG-200E-BDL-974-12 - FortiGate-200E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản