Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-201E-BDL Firewall FortiGate 201E-BDL with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-201E-BDL Updating... Updating...

Phân phối Tường lửa Firewall Fortinet FortiGate FG-201E-BDL 2x WAN ports, 1x Mgmt port, 1x HA port, 14x switch ports, 4x GE SFP slots. 480 GB onboard SSD storage, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
2 FG-201E-BDL-950-12 FortiGate-201E 24x7 UTM Protection 1 Year FG-201E-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tưởng lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-201E-BDL-950-12 - FortiGate-201E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License.

Giá tốt
3 FG-201E-BDL-871-12 FortiGate-201E 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-201E-BDL-871-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-201E-BDL-871-12 - FortiGate-201E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year license

Giá tốt
4 FG-201E-BDL-974-12 FortiGate-201E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-201E-BDL-974-12 Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-201E-BDL-974-12 - FortiGate-201E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản