LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-201E-BDL Firewall FortiGate 201E-BDL with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-201E-BDL $ 7,130 117,288,500 đ Tường lửa Firewall Fortinet FortiGate FG-201E-BDL 2x WAN ports, 1x Mgmt port, 1x HA port, 14x switch ports, 4x GE SFP slots. 480 GB onboard SSD storage, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle License Giá tốt
2 FG-201E-BDL-950-12 FortiGate-201E 24x7 UTM Protection 1 Year FG-201E-BDL-950-12 $ 7,590 124,855,500 đ

Thiết bị tưởng lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-201E-BDL-950-12 - FortiGate-201E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License.

Giá tốt
3 FG-201E-BDL-871-12 FortiGate-201E 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-201E-BDL-871-12 $ 8,280 136,206,000 đ Giấy phép bản quyền Firewall Fortinet Fortigate FG-201E-BDL-871-12 - FortiGate-201E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year license Giá tốt
4 FG-201E-BDL-974-12 FortiGate-201E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-201E-BDL-974-12 $ 8,740 143,773,000 đ Giấy phép bản quyền Firewall Fortinet Fortigate FG-201E-BDL-974-12 - FortiGate-201E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2020 CNTTShop Ltd. | Viet Thai Duong Technologies Co., Ltd | All Rights Reserved.