Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-240D-BDL Firewall Fortinet FortiGate 240D series FG-240D-BDL $ 13,563 Liên hệ Phân phối FG-240D-BDL Firewall Fortinet FortiGate 240D 42x GE RJ45 ports (40x LAN ports, 2x WAN), 2 SFP, 64 GB SSD, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard giá tốt Giá tốt
2 FG-240D-BDL-950-12 - FortiGate-240D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-240D-BDL-950-12 $ 5,775 94,998,750 đ FG-240D-BDL-950-12 - FortiGate-240D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
3 FG-240D-BDL-871-12 - FortiGate-240D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-240D-BDL-871-12 $ 6,300 103,635,000 đ FG-240D-BDL-871-12 - FortiGate-240D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-240D-BDL-974-12 - FortiGate-240D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-240D-BDL-974-12 $ 6,650 109,392,500 đ FG-240D-BDL-974-12 - FortiGate-240D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản