Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-240D-POE Firewall Fortinet FortiGate 240D series FG-240D-POE Updating... Updating... Phân phối FG-240D-POE Firewall Fortinet FortiGate 240D 42x GE RJ45 (16 LAN ports, 2 WAN, 24 POE ports), 2x GE SFP, SPU NP4Lite and CP8, 64 GB SSD giá tốt Giá tốt
2 FG-240D-POE-BDL Firewall Fortinet FortiGate 240D series FG-240D-POE-BDL Updating... Updating... Phân phối FG-240D-POE-BDL Firewall Fortinet FortiGate 240D 42x GE RJ45 (16 RJ45, 2 WAN, 24 POE), 2 SFP, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard, 64 GB SSD giá tốt Giá tốt
3 FG-240D-POE-BDL-950-12 - FortiGate-240D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-240D-POE-BDL-950-12 Updating... Updating... FG-240D-POE-BDL-950-12 - FortiGate-240D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-240D-POE-BDL-871-12 - FortiGate-240D-POE Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-240D-POE-BDL-871-12 Updating... Updating... FG-240D-POE-BDL-871-12 - FortiGate-240D-POE Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
5 FG-240D-POE-BDL-974-12 - FortiGate-240D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-240D-POE-BDL-974-12 Updating... Updating... FG-240D-POE-BDL-974-12 - FortiGate-240D-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản