Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-30E-3G4G-GBL-BDL FortiGate-30E-3G4G-GBL with 1 Year 8x5 UTM Protection FG-30E-3G4G-GBL-BDL Updating... Updating... Tường lửa Fortinet FG-30E-3G4G-GBL-BDL FortiGate-30E-3G4G-GBL with Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection License Giá tốt
2 FG-30E-3G4G-GBL FortiGate-30E-3G4G-GBL with Embedded 3G/4G/LTE wireless WAN module FG-30E-3G4G-GBL Updating... Updating... Tường lửa Fortinet FG-30E-3G4G-GBL FortiGate-30E-3G4G-GBL 5x GE RJ45 ports (including 1x WAN port, 4x Switch ports) with Embedded 3G/4G/LTE wireless WAN module (Global LTE – EM7565), 2 external SMA WWAN antennas included. Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản