Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-30E-BDL-950-12 FortiGate-30E 24x7 UTM Protection 1 Year FG-30E-BDL-950-12 $ 1,773 Liên hệ

Thiết bị tường lửa Fortinet FG-30E-BDL-950-12 FortiGate-30E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
2 FG-30E-BDL Firewall Fortinet FortiGate-30E with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-30E-BDL $ 1,773 Liên hệ

Tường lửa Firewall Fortinet FortiGate FG-30E-BDL 5x GE RJ45 ports (Including 1x WAN port, 4x Switch ports), 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
3 FG-30E-BDL-871-12 FortiGate-30E 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-30E-BDL-871-12 $ 1,935 Liên hệ

Thiết bị tường lửa Fortinet FG-30E-BDL-871-12 FortiGate-30E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-30E-BDL-974-12 FortiGate-30E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-30E-BDL-974-12 $ 2,043 Liên hệ

Thiết bị tường lửa Fortinet FG-30E-BDL-974-12 FortiGate-30E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.