Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-3815D-NEBS Firewall Fortinet FortiGate 3800D series FG-3815D-NEBS Updating... Updating... Phân phối FG-3815D-NEBS (FG 3815D NEBS)Firewall Fortinet FortiGate 3800D, 4x100G LR4/SR10 CFP2, 10x 10G SFP+, 2xGE RJ45 mgr, 960GB SSD, dual AC PS, NEBS Certified ( List Price and datasheet ) gía tốt Giá tốt
2 FG-3815D-NEBS-BDL - FortiGate-3815D-NEBS Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection FG-3815D-NEBS-BDL Updating... Updating... FG-3815D-NEBS-BDL - FortiGate-3815D-NEBS Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection Giá tốt
3 FG-3815D-NEBS-BDL-950-12 - FortiGate-3815D-NEBS Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-3815D-NEBS-BDL-950-12 Updating... Updating... FG-3815D-NEBS-BDL-950-12 - FortiGate-3815D-NEBS Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-3815D-NEBS-BDL-871-12 - FortiGate-3815D-NEBS Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-3815D-NEBS-BDL-871-12 Updating... Updating... FG-3815D-NEBS-BDL-871-12 - FortiGate-3815D-NEBS Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
5 FG-3815D-NEBS-BDL-974-12 - FortiGate-3815D-NEBS Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-3815D-NEBS-BDL-974-12 Updating... Updating... FG-3815D-NEBS-BDL-974-12 - FortiGate-3815D-NEBS Hardware plus 24x7 Forticare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản